Metsuri-/MetsänhoitopalvelutMetsätöitä niin raivaus- kuin moottorisahalla.
  • Harvennushakkuut pienialaset, hankalat kohteet
  • Ylispuiden poistot
  • Maisemahoitotyöt
  • Taimikonhoito
  • Taimikonharvennus

Vesitalkkari Eklöf, Pärjäläntie 237, 37500 Lempäälä, Puh. 0443738333 Mobiili